Derfor bør du udskifte dit oliefyr nu!

Der er mange fordele ved i stedet at vælge en varmepumpeløsning, og da disse løsninger i dag er langt mere pålidelige udgør de et særdeles godt alternativ til opvarmning med oliefyr.

Opvarmning med oliefyr er ikke alene den dyreste opvarmningsform, men den er også skadelig for både klimaet og miljøet. 

Derfor blev det allerede i den energiaftale, som et bredt flertal af partierne i Folketinget indgik i 2012 bestemt, at der fra 1. juli 2016 ikke må installeres oliefyr i eksisterende huse i områder, hvor det er muligt at installere fjernvarme eller naturgas som alternativ. Samtidigt blev der indført tilskud til alternative løsninger til opvarmning, herunder varmepumper og solfangere.

Alle oliefyr skal være udfasede senest i 2030, men der er store fordele ved allerede nu at få udskiftet dit oliefyr, og for mange vil en varmepumpeløsning med nærvarme fra Suntherm Varme være meget fordelagtig.

 

Montør er ved at udskifte oliefyr med nærvarme på abonnement fra Suntherm Varme i villa. Nærvarmen kommer fra en luft til vand varmepumpe.
I november 2017 indgik et flertal i Folketinget en aftale, der sænker afgiften på strøm til elektriske varmepumper for den del af elforbruget, der overstiger 4.000 kWh. I 2019 er rabatten 62,75 øre pr. kWh og fra 2020 falder afgiften yderligere. For at få nedsat elafgiften kræver det, at dit hus er registreret som el-opvarmet helårsbolig i BBR-registeret og at du gør dit elselskab opmærksom på, at du er berettiget til besparelsen.

En undersøgelse fra Institut for Miljøvidenskab på Århus Universitet udgivet 24. januar 2018 skønnede, at der stadig er næsten 180.000 boliger med oliefyr. Tallene er baseret på oplysninger fra Skorstensfejerlaget suppleret med oplysninger fra BBR-registret.

De fleste oliefyr er placeret i ældre huse på landet, hvor der hverken er mulighed for at skifte til naturgas eller fjernvarme. 

Der er mindst 5 gode grunde til at udskifte oliefyret:

 1.      Et oliefyr skader miljøet.
 2.      Olie er en af de dyreste måder at opvarme boligen på.
 3.      Oliefyr, der er mere end 15 år gammelt, har væsentligt nedsat effektivitet.
 4.      Ældre oliefyr er sværere og dyrere at vedligeholde.
 5.      Kræver årligt besøg af både skorstensfejer og servicemontør.

Vær opmærksom på, at frakobling og fjernelse af et oliefyr typisk koster 5-8.000 kr., afhængigt af placeringen i huset. Dette er inkluderet i tilslutningsafgiften, hvis du vælger Suntherm Varme.

Muligheder for tilskud til udskiftning af oliefyr

Når du skrotter dit oliefyr, er der mulighed for at få flere former for tilskud eller fradrag:

Håndværkerfradraget udgør i 2019 op til 18.000 kr. per. voksen person i husstanden og skal søges på. Fradraget gives kun for udgifter til lønudgifter til momsregistrerede virksomheder og kun, hvis regningen er betalt elektronisk. 

Hvis du investerer i et anlæg, der medfører energibesparelser, er der i 2019 desuden mulighed for at opnå energisparetilskud. Det er et engangsbeløb, som udgør 20-40 øre pr. kWh, som nu opnår i årlig besparelse. Tilskuddet skal søges gennem et forsyningsselskab (el, gas eller fjernvarme) inden arbejdet sættes i gang, da det ikke kan gives med tilbagevirkende kraft.

Varmepumper er et godt alternativ

Hvis man ikke har plads til eller mod på at skulle bruge en del tid på at passe et fyr, der anvender træpille, flis eller halm, er en varmepumpe et af de bedste alternativer.

Der findes i dag flere gode elvarmepumper på markedet, hvoraf nogle er i stand til at dække hele boligens behov for opvarmning. Fælles for dem er, at de kan indstilles til at regulere rumtemperaturen automatisk. 

Varmepumper kan opdeles i tre typer:

 • Jordvarmeanlæg er dyrest i anskaffelse, men billigst i drift. De henter varmen fra jorden gennem slanger, der er gravet ned i ca. 1 meters dybde, hvor temperaturen konstant er 6-8 °C. Alternativt kan slangerne placeres i et lodret borehul, hvor der også er en konstant temperatur. De virker ved at afkøle kølevæsken i slangerne med en kompressor og fungerer bedst, hvis man kan nøjes med en lav fremløbstemperatur, fx hvis huset er godt isoleret og man har gulvvarme eller store radiatorer. 
 • Luft til vand varmepumper er noget billigere i anskaffelse, men fungerer i princippet på samme måde som jordvarme, blot ved at afkøle udendørs luften. Afhængig af fabrikat og model kan den udendørs del af denne type være ret støjende. En anden udfordring er, at anlægget kræver mere energi, jo lavere temperaturen er udendørs. Og hvis temperaturen falder til under –15 °C (hvad der dog sjældent sker i længere perioder) – er det i praksis umuligt at producere varme.  
 • Suntherm Varme, som også er baseret på en luft til vand varmepumpe, har løst denne udfordring med lave temperaturer ved at tilføje et specielt varmelager, der på en begrænset plads kan gemme op til 20 kWh varme, svarende til flere dages varmeforbrug. 

 

Suntherm Varme benytter en af markedets bedste og mest støjsvage vand til luft varmepumper fra Alpha Innotec

Den effektive og støjsvage luft til vand varmepumpe Suntherm Varme benytter.

Suntherms varmelager er klar til at blive installeret i bolig

Suntherms patenterede varmelager.

 

Yderligere har Suntherm Varmes anlæg den store fordel, at de er dimensioneret til at afløse et oliefyr med mulighed for en højere fremløbstemperatur og derfor også fungerer i ældre og dårligere isolerede huse og med mindre radiatorer.

Samtidigt er anlægget betydeligt billigere i anskaffelse (20.000 kr. inkl. installering), og når det efter typisk 10-15 års drift er udslidt, udskifter Suntherm det uden yderligere udgift for dig.

Den lave etableringsudgift er især en stor fordel i ældre boliger på landet, hvor det kan være svært at skaffe finansiering til større investeringer.

Endelig er der tale om en intelligent cloud-styret løsning, der hele tiden automatisk overvåger og optimerer opvarmningen i dit hus. Dette er medvirkende til, at Suntherm Varme er op til 20% mere effektiv og at du derfor skal benytte mindre energi til at opvarme din bolig. 

 • Luft til luft varmepumper er normalt de billigste i anskaffelse, men kræver normalt, at der installeres en pumpe i flere rum og at der er supplerende varmekilder, fx brændeovn eller elvarmeradiatorer. En anden ulempe er støj og træk fra blæserne i den indendørs del.

Andre alternativer til opvarmning af din bolig

Hvis du har god tid og/eller god plads kan du overveje følgende alternativer, baseret på biomasse:

 • Træpillefyr koster 50-80.000 i anskaffelse, men kan p.t. medføre en besparelse på varmeregningen i forhold til olie på op til 50 %. Fordelen er, at det kan levere samme fremløbstemperatur som et oliefyr. 

Det kræver dog god plads til både fyret og til et lager af sække med træpiller – eller en tank med mulighed for automatisk påfyldning. Fyret skal jævnligt tømmes for aske og renses for slagger for at fungere optimalt.
Altså en del manuelt arbejde og vedligeholdelse, som du selv skal udføre.

 • Stokerfyr kan også anvende andre former for biomasse, fx. træflis eller korn, der er noget billigere end træpiller. De fås til priser fra ca. 45.000 kr. + installering, men kræver mere plads til oplagring af brændsel. 

I endnu højere grad end for træpillefyr gælder, at stokerfyret jævnligt skal tømmes for aske og renses for slagger for at fungere optimalt. (Altså igen en del manuelt arbejde til dig selv.)

Anvendelse af biomasse, som er CO2-neutralt og dermed afgiftsfrit brændsel, har på det seneste været omdiskuteret og flere partier bag den nuværende regering har stillet krav om, at der indføres afgift på anvendelse af biomasse til opvarmning. 

 • Oliefyr er indtil videre fortsat en mulighed i områder uden for kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas), men i så fald bør man vælge en kondenserende kedel, der giver en væsentlig bedre udnyttelse af energien end et traditionelt oliefyr. 

Husk dog at alle oliefyr skal være udfaset senest i 2030 – så det kan ofte langt bedre betale sig at få udskiftet oliefyret med en anden varmekilde, og her vil Suntherm Varme ofte være den klart bedste mulighed.

I vores oversigt over de reelle udgifter ved forskellige opvarmningsformer – som du kan se her – fremstår Suntherm Varme som et billigere alternativ til oliefyr, og det er samtidig den mest innovative løsning, der findes på markedet!

Læs mere om Suntherm Varme her.

Har du spørgsmål? Ring på 97 566 166 - vi er altid klar til at hjælpe!