Vil du høre mere?

Udfyld formularen så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Derfor bør du udskifte dit oliefyr nu!

Der er mange fordele ved at vælge en varmepumpeløsning, og da varmepumper i dag fuldt ud pålidelige, udgør de et særdeles godt alternativ til opvarmning med oliefyr.

 

Kontakt os og hør mere 

Opvarmning med oliefyr er ikke alene den dyreste opvarmningsform, men den er også skadelig for både klimaet og miljøet. 

Derfor blev det allerede i den energiaftale, som et bredt flertal af partierne i Folketinget indgik i 2012 bestemt, at der fra 1. juli 2016 ikke må installeres oliefyr i eksisterende huse i områder, hvor det er muligt at installere fjernvarme eller naturgas som alternativ. Samtidigt blev der indført tilskud til alternative løsninger til opvarmning, herunder varmepumper og solfangere.

Med Bygningspuljen yder staten i 2021 væsentlige tilskud til køb og installation af en varmepumpe. Varmepumpen skal installeres af en autoriseret varmemontør. Suntherm er naturligvis certificeret. 

Alle oliefyr skal være udfasede senest i 2030, men der er store fordele ved allerede nu at få udskiftet dit oliefyr, og for mange vil en varmepumpeløsning fra Suntherm være meget fordelagtig.

 

Montør er ved at udskifte oliefyr med nærvarme på abonnement fra Suntherm Varme i villa. Nærvarmen kommer fra en luft til vand varmepumpe.
I november 2017 indgik et flertal i Folketinget en aftale, der sænker afgiften på strøm til elektriske varmepumper for den del af elforbruget, der overstiger 4.000 kWh. I 2019 er rabatten 62,75 øre pr. kWh og fra 2020 falder afgiften yderligere. For at få nedsat elafgiften kræver det, at dit hus er registreret som el-opvarmet helårsbolig i BBR-registeret og at du gør dit elselskab opmærksom på, at du er berettiget til besparelsen.

En undersøgelse fra Institut for Miljøvidenskab på Århus Universitet udgivet 24. januar 2018 skønnede, at der stadig er næsten 180.000 boliger med oliefyr. Tallene er baseret på oplysninger fra Skorstensfejerlaget suppleret med oplysninger fra BBR-registret.

De fleste oliefyr er placeret i ældre huse på landet, hvor der hverken er mulighed for at skifte til naturgas eller fjernvarme. 

Der er mindst 5 gode grunde til at udskifte oliefyret:

Ud over muligheden for tilskud fra Bygningspuljen eller brug af Håndværkerfradraget er der mange gode grunde til at udskifte oliefyret: 

  1.      Et oliefyr skader miljøet.
  2.      Olie er en af de dyreste måder at opvarme boligen på.
  3.      Oliefyr, der er mere end 15 år gammelt, har væsentligt nedsat effektivitet.
  4.      Ældre oliefyr er sværere og dyrere at vedligeholde.
  5.      Kræver årligt besøg af både skorstensfejer og servicemontør.

Vær opmærksom på, at frakobling og fjernelse af et oliefyr typisk koster 5-8.000 kr. Hvis du vælger at købe en Suntherm varmepumpe, kan vi give dig et fornuftigt tilbud på frakobling og fjernelse af dit gamle oliefyr i forbindelse med installation af varmepumpen. 

Muligheder for tilskud til udskiftning af oliefyr

Når du skrotter dit oliefyr, er der mulighed for at få flere former for tilskud eller fradrag:

I 2021 kan du søge Bygningspuljen om tilskud til at konvertere fra oliefyr til varmepumpe. Tilskuddet afhænger af boligens størrelse (antal kvadratmeter i henhold til BBR-registret og varmepumpens energimærke). Der er i 2021 tre ansøgningsrunder, hvoraf den første åbner umiddelbart efter Påske. 

Håndværkerfradraget udgør i 2020 op til 12.500 kr. per voksen person i husstanden og skal søges om. Fradraget gives kun for udgifter til lønudgifter til momsregistrerede virksomheder og kun, hvis regningen er betalt elektronisk. 

Du kan ikke kombinere de to typer tilskud. 

 

Varmepumper er et godt alternativ

Der findes i dag flere gode varmepumper på markedet, hvoraf flere er i stand til at dække hele boligens behov for opvarmning. Fælles for dem er, at de kan indstilles til at regulere rumtemperaturen automatisk. 

Varmepumper kan opdeles i tre typer:

  • Jordvarmeanlæg er dyrest i anskaffelse, men billigst i drift. De henter varmen fra jorden gennem slanger, der er gravet ned i ca. 1 meters dybde, hvor temperaturen konstant er 6-8 °C. Alternativt kan slangerne placeres i et lodret borehul, hvor der også er en konstant temperatur. De virker ved at afkøle kølevæsken i slangerne med en kompressor og fungerer bedst, hvis man kan nøjes med en lav fremløbstemperatur, fx hvis huset er godt isoleret og man har gulvvarme eller store radiatorer. 
  • Luft til vand varmepumper er noget billigere i anskaffelse, men fungerer i princippet på samme måde som jordvarme, blot ved at afkøle udendørs luften. Afhængig af fabrikat og model kan den udendørs del af denne type være støjende. En anden udfordring er, at anlægget kræver mere energi, jo lavere temperaturen er udendørs. Og hvis temperaturen falder til under –15 °C (hvad der dog sjældent sker i længere perioder) – er det i praksis umuligt at producere varme.   

 

Suntherm Varme benytter en af markedets bedste og mest støjsvage vand til luft varmepumper fra Alpha Innotec

Den effektive og støjsvage luft til vand varmepumpe Suntherm Varme benytter.

 

Suntherms varmepumper har den store fordel, at de er dimensioneret til at afløse et oliefyr med mulighed for en højere fremløbstemperatur og derfor også fungerer i ældre og dårligere isolerede huse og med mindre radiatorer.

Samtidigt har Suntherm mulighed for at tilbyde en attraktiv finansieringsløsning, der kombineret med vores Tryghedspakke, der inkluderer fuld service og op til 10 års garanti, kan give dig en sikker og varig løsning på din boligs varmebehov. 

 

Kontakt os og hør mere  

Her kan du kan læse mere om de luft til vand varmepumper, Suntherm tilbyder. 

 

  • Luft til luft varmepumper er normalt de billigste i anskaffelse, men kræver normalt, at der installeres en pumpe i flere rum og at der er supplerende varmekilder, fx brændeovn eller elvarmeradiatorer. En anden ulempe er støj og træk fra blæserne i den indendørs del. Disse pumper berettiger ikke til tilskud fra Bygningspuljen. 

I vores oversigt over de reelle udgifter ved forskellige opvarmningsformer - som du kan se her - fremstår Suntherms samlede løsning som det bedste bud på en økonomisk og miljømæssig løsning. 

 

Har du spørgsmål? Ring på 97 566 166 - vi er altid klar til at hjælpe!