Vil du høre mere?

Udfyld formularen så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Sådan fungerer en varmepumpe

De fleste ved, at vand koger ved 100 °C og omdannes til is, når temperaturen er lavere end 0 °C.

Men det er faktisk langt fra altid rigtigt, for kogepunktet, hvor en væske omdannes til damp/gas, ændrer sig ikke alene efter temperaturen, men også efter, hvor stort tryk eller hvor stort vakuum, væsken er udsat for. På Teknologisk Institut i Århus har man fx lavet en forsøgsopstilling med vakuum, hvor vand koger ved 7 °C.

Det er denne viden, man udnytter i en varmepumpe, hvor en motordrevet kompressor kan danne henholdsvis overtryk og undertryk (vakuum) i en såkaldt kølekreds. Her er varmeledende rør – som regel af kobber – fyldt med en kølevæske, som ved fordampning afkøler omgivelserne og derefter afgiver den opsamlede varmeenergi, når kølevæsken udsættes for tryk i den modsatte side af kølekredsen.

I Suntherms varmepumper anvender en naturlig kølevæske, R290, der består af en lille mængde propan, som i en blanding med butan er kendt som flaskegas. Denne gas er også anvendt i de fleste køleskabe og frysere i private husholdninger, der jo anvender samme teknologi – bare omvendt.

Derfor er det faktisk muligt at hente varme ud af fx udendørs luft, selv om termometret viser en udendørs temperatur på ned til -15°C. Men det er selvfølgelig mere effektivt (og billigere), hvis den udendørs temperatur er højere. (Ligesom en fryser kører billigst, hvis den er placeret køligt).

Dette såkaldte faseskift mellem damp og væske, reguleres i en varmepumpe med ventiler.

Varmeproduktion efter behov reducerer energiforbruget og udgiften til opvarmning

Hvornår varmepumpen så skal køre, afhænger selvfølgelig af behovet for at levere varme til opvarmning af boligen og til produktion af varmt brugsvand på grundlag af den enkelte families forbrugsmønster og ønske til komfort.

Jo højere temperatur der skal leveres til husets radiatorer og varmtvandsbeholder, desto mere energi (som regel elektrisk) skal der bruges. Derfor er det normalt en fordel, hvis man kan nøjes med en lav fremløbstemperatur – fx hvis man har gulvvarme, og så overlade produktionen af varmt vand til brusebad og opvask til en elektrisk vandvarmer.

For de Alpha Innotec varmpepumper, som Suntherm leverer, gælder, at de er konstrueret til at kunne levere en høj fremløbstemperatur, der svarer til ydelsen fra et oliefyr (op til 65 °C), som radiatorerne i de fleste ældre huse er dimensioneret efter. Dette gør deres opvarmningsløsning perfekt til udskiftning af oliefyr.

 

Nærvarme fra Suntherm produceres via en høj-effektiv luft til vand varmepumpe

 

Ved andre varmepumper kan det være nødvendigt at udskifte husets radiatorer til nyere, der kan afgive mere varme, eller til gulvvarme.

I så fald kan det være en fordel at supplere varmepumpen med en elektrisk vandvarmer til fremstilling af det varme brugsvand, hvor temperaturen helst skal over 60 °C for at undgå problemer med listeria-bakterier.

Energieffektivitet for varmepumper – COP

Hvor god en varmepumpe er til at omsætte elektrisk energi til varmeenergi anføres med en såkaldt COP-værdi (Coefficient Of Performance). På dansk kan man kalde det virkningsgrad. Jo højere værdi, desto mere energieffektiv er varmepumpen.

Kravene for at en varmepumpe kan få et A-mærke er, at den skal have en COP-værdi på minimum 3,61. (Den varmepumpe Suntherm benytter er A++ mærket.)
COP-værdien kan dog godt give et misvisende billede af varmepumpens reelle effekt.

Målingen sker med udgangspunkt i en standardmetode, udarbejdet af Teknologisk Institut, men for en varmepumpe, der henter varmen fra luften udendørs, afhænger virkningsgraden meget af både den udendørs temperatur og af, hvor varmt vand, der skal leveres i boligen.

Man bør derfor også undersøge, under hvilke forhold den er testet, så man kan sammenligne COP-værdierne ud fra de samme forudsætninger.

Hvis man f.eks. måler effekten på en varmepumpe ved en udendørstemperatur på 7 °C og en indendørs temperatur på 20 °C, vil den have en høj COP-værdi, mens der vil være en betydelig forskel hvis man måler effekten, når det er frostvejr.

Årsnyttevirkning – SCOP

Et mere retvisende billlede af en varmepumpes energieffektivitet er den såkaldte SCOP-værdi, der står for Seasonal Coefficient Of Performance, der angiver effektiviteten af en varmepumpe som et gennemsnit over en hel fyringssæson.

Kvaliteten af de enkelte komponenter i varmepumpen er også afgørende for effektiviteten, ikke mindst den eldrevne kompressor. Ligeledes er det vigtigt, om kompressoren kan køre med variabel hastighed i forhold til behovet. En kompressor bruger mest energi ved start og derfor er det afgørende, hvor mange start/stop, der er brug for.

Den Alpha Innotec varmepumpe, Suntherm tilbyder, er blandt de mest effektive og støjsvage på markedet og har energimærket A++.

Læs mere om varmepumper fra Suntherm på denne side.

Har du spørgsmål? Ring på 97 566 166 - vi er altid klar til at hjælpe!