Vil du høre mere?

Udfyld formularen så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Hvad er en VE-montør?

Suntherm har i efteråret 2020 opnået godkendelse som VE-montørvirksomhed, og du kan finde Suntherm på Energistyrelsens hjemmeside på listen over godkendte VE-montørvirksomheder i Danmark.

”VE” står for Vedvarende Energi. VE-montør-ordningen er en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg (små VE-anlæg).

Energistyrelsen anbefaler forbrugere at anvende en VE-godkendt virksomhed til at installere deres vedvarende energianlæg, fx en ny varmepumpe.

Godkendelsesordningen omfatter virksomheder, som dels har et kvalitetsstyringssystem og en VE-uddannet medarbejder, og dels er undergivet kontrol af en godkendt kontrolinstans.

Suntherm har begge dele, og er godkendt som VE-montør til varmepumper. En af vores medarbejdere har taget uddannelse som VE-montør og afsluttet denne med eksamensbevis. Derudover har Suntherm et kvalitetsledelsessystem, som er blevet godkendt af Validan, der er en uafhængig kontrolinstans godkendt af Energistyrelsen.

Suntherm har derfor tilladelse til at benytte det grønne VE-mærkat på vores hjemmeside, på vore biler og andre steder.

Godkendelse af Suntherm - eller en anden VE-montørvirksomhed - til montering af varmepumper omfatter disse arbejdsområder:

1) Montering af varmeoptagersystem og sammenkobling til varmepumpeenhed.

2) Rørføring gennem klimaskærm og bygning.

3) Opstilling af varmepumpe med tilhørende udstyr.

4) Tilslutning til varmeforbrugende anlæg og opvarmningsanlæg.

5) Tilslutning af styrings- og reguleringssystem.

6) Indregulering af anlæg.

7) Slutafprøvning.

8) Aflevering af anlæg til kunde

 

VE-montøren skal have viden på disse områder:

1) Viden om gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen.

2) Viden om miljø, sikkerhed og myndighedskrav, herunder lydkrav.

3) Selvstændigt kunne yde rådgivning til kunden.

4) Kunne beregne energibehov til opvarmning.

5) Kunne beregne energibehov til varmt brugsvand.

6) Kunne vejlede i at etablere korrekt rør- og kabelføring gennem klimaskærm og gennem bygning.

7) Viden om korrekt tilslutning til bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme).

8) Viden om korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem.

Den viden er væsentlig for, at VE-montøren kan rådgive vores kunder på kompetent og saglig vis, og for at sikre at de anlæg, vi installerer, lever op til de krav, der er i lovgivningen.

Kvalitetsledelsessystemet betyder, at vi kan dokumentere vores rådgivning af kunderne, hvilke materialer vi benytter ude hos kunderne, at vi har en systematisk, intern kontrol af vores arbejde og dermed af kundernes installationer. Dokumentationen skal vi kunne fremlægge ved kontrolbesøg fra den virksomhed, Validan, der har godkendt os på Energistyrelsens vegne.

Den indsats, vi har gjort for at systematisere vores arbejde og dermed opnå godkendelsen, vil også være til gavn for vores kunder.

Hold øje med vores biler med det grønne VE-logo.

 

Har du spørgsmål? Ring på 97 566 166 - vi er altid klar til at hjælpe!